Den otevřených dveří 2006

16. 9. – 17. 9. 2006 den otevřených dveří u příležitosti Dnů evropského dědictví

Program: Výstava obrazů studentů ZUŠ v Plzni, Jagellonská ul., Veroniky Benešové  a fotografií Petry Lammas,  keramiky a suché vazby Tomáše Nedvěda a Zdeňky Štěchové, šperků Evy Kučerové.

Doprovodné akce:

Sobota 16. 9.

14.00  –  ENGOMA: NAMIBIJSKÝ RITUÁL
Hudebně taneční vystoupení absolventů kurzu afrického tance pod vedením Pennejambeko Daniels z Namibie. Nácvik namibijského tradičního svatebního rituálu Engoma za doprovodu afrických bubnů.

20.00     Country bál skupiny M.H.S.  Plzeň

Neděle 17.9.

14.00  –  skupina historického šermu Kargen – Staňkov

Otevřeno: Sobota 16.9. –  10.00 – 17.00
Neděle 17.9. –  10.00 – 17.00
K návštěvě zve Český svaz ochránců památek.
Výtěžek akce je určen na rekonstrukci zámku v Čečovicích.