O obci Čečovice

Několik informací o obci Čečovice

Letecký pohled na obec Čečovice

Obec Čecovice /něm. Zetschowitz/, rozložená kolem rozsáhlého rybníka, se nachází cca 4,5 km severozápadně od městečka Staňkov. Dominantami této dnes již polozapomenuté vsi v domažlickém regionu jsou unikátní gotický kostel sv. Mikuláše, který byl r. 1999 prohlášen za národní kulturní památku, a manýristicky ovlivněný raně barokní trojkřídlý zámek s pozůstatky tvrze. Písemné prameny zachycují existenci vsi až po polovině 14. století, ale lze zde oprávněně předpokládat starší sídelní strukturu.

Kostel sv. Mikuláše

Zástavba vsi je přízemní, polopatrová i patrová, vesměs se štítovou orientací, pocházející převážně z období kolem roku 1900. Na katastru obce se dále nachází někdejší vrchnostenský hospodářský dvůr, dvě sochy sv. Jana Nepomuckého a zděná výklenková kaple. 

Okolní svažitá krajina je zemědělského charakteru, s téměř nezatížením životním prostředím. Obec s 68 stálými obyvateli má dnes horší dopravní obslužnost zajišťovanou linkovými autobusy a nejbližší stanicí Českých drah ve Staňkově. 

Pro více informací navštivte stránky obce Čečovice