O nás

Jsme Český svaz ochránců památek, z.s., II. Základní organizace, Klub Ladislava Lábka. Náš klub převzal zámek Čečovice v roce 1998. V té době byl na zámek vypsán demoliční výměr a byl v dezolátním stavu. Po požáru v roce 1990, kdy kompletně shořely střechy nad jižním i východním křídlem a částečně i nad barokní sýpkou, do zámku přes devět let pršelo, sněžilo a příroda a lidská lhostejnost udělaly své. V době, kdy jsme na zámek Čečovice přišli, to byla krásná, ale téměř zničená část naší historie.

Zámek Čečovice

Pamatujeme ty tuny suti v každém z pokojů druhého patra zámku, stromy, které vyrůstaly v „zimní zahradě“- jednom z pokojů jižního křídla, ohořelé trámy, které se musely likvidovat. Vzpomínáme i na úplně zarostlé nádvoří, na garáže vybourané do zdi východního křídla, na příčky skrz celou arkádovou chodbu…

Prioritou bylo samozřejmě zastřešit zámek. Než se získalo dost financí, dali jsme zámku alespoň provizorní střechu a začali shánět dotace. V té době měl klub téměř třicet členů a spoluúčasti k dotacím se mohly vykazovat vlastní prací. Pomohlo nám tehdy Ministerstvo kultury ČR (Havarijní fond), Plzeňský kraj a dobrovolníci, kteří vynesli neuvěřitelné množství suti v kyblících. V roce 2005 byl zámek Čečovice kompletně zastřešen, a když se ohlížíme zpět, je nám jasné, že to byl malý zázrak.

Členů v Klubu Ladislava Lábka postupně ubývalo a za pár let už zbyli na zámku jen tři: Miroslava Šusová a její syn Jiří a předseda svazu David Klíma. Samozřejmě, že nic by nešlo bez rodiny, přátel a lidí, kteří zámek podporovali, nicméně shánění dotací, vymýšlení akcí, plánování rekonstrukce a udržování zámku Čečovice nakonec zůstalo především na nich.

Jenže když vlastníma rukama zvedáte zámek doslova z popela, zákonitě vám přiroste k srdci. Kulturní památku s atmosférou, kterou má zámek Čečovice a kterou jste tolik let zachraňovali, prostě nejde opustit „jen“ proto, že na ni zbudete sami. A tak jsme se nevzdali.

Vzhledem k tomu, že přestalo být možné spoluúčast k dotacím pokrýt vlastní prací, bylo potřeba vymyslet způsob, jak získat finance. Navíc to bylo i naše velké přání, aby zámek Čečovice žil, a proto jsme začali pořádat nejrůznější kulturní akce. Začalo to pozvolna v roce 2001 prvním Dnem otevřených dveří. Plzeňská diecéze nám brzy začala zapůjčovat prostory místního kostela sv. Mikuláše, abychom v tomto unikátním gotickém kostele mohli pořádat koncerty.

Festival pro zámek Čečovice
Folk-country festival

Kulturní akce na zámku Čečovice se brzy rozrostly, začaly se pořádat Historické víkendy, Žehnání koní a konečně Folk-country festival a Country bál. Poslední dvě zmíněné akce se ukázaly být nejoblíbenější a pro zámek Čečovice znamenají dodnes zásadní přínos financí. Pro nás je to odměna za odvedenou práci. Vidět, jak nádvoří zámku praská ve švech, jak se lidi baví, jak zámek žije, to je důvod, proč má smysl celý rok dřít a vymýšlet, jak zámek zachránit.

Je nám jasné, že pokud se nestane zázrak, zámek Čečovice nikdy nebude mít kazetové stropy, modrý a lovecký salónek nebo honosnou jídelnu. Jenže už má nová vrata, krásná okna, první místnost ve východním křídle má záklopový strop, máme nové dveře do sýpky… Zámek má střechu, všude je zajištěna statika a nechátrá. Copak tohle není zázrak? Jsme nadšeni z každé maličkosti, kterou pro zámek můžeme udělat a odměnou nám je, když se na zámku jednou za čas sejdou naši kamarádi, když se u nás líbí kapelám i návštěvníkům, když vidíme, jak maličký kousek naší historie pomalu, krůček po krůčku, ožívá…

Jsme Klub Ladislava Lábka a zachraňujeme zámek Čečovice.

O Českém svazu ochránců památek

Český svaz ochránců památek vznikl v roce 1988 a v lednu 1990 byl zaregistrován jako občanské sdružení zajímající se o záchranu a využívání našeho kulturního dědictví. Prvotní zájmy ČSOPa se týkaly především památek technického charakteru, postupně se však jeho činnost rozšiřovala i na další oblasti. 

Základní organizace Českého svazu ochránců památek: