Zajímavosti v okolí obce Čečovice

Pokud se ocitnete v Čečovicích na Domažlicku, vše si pěkně prohlédnete a Vaše zvídavá duše zatouží vidět i jiné památky v okolí, pak by Vaše další cesty mohly směřovat třeba na následující místa.

Kostel Nanebevzetí panny Marie – Bukovec

Kostel Nanebevzetí panny Marie

Obec Bukovec leží cca 2 km západně od Čečovic a pozornosti by zde neměl ujít původně románský farní kostel Nanebevzetí panny Marie z doby kolem r. 1200. Ve 2. čtvrtině 14. st. byl goticky přestavován a později byl upraven barokně (1772). Po roce 1989 obec Bukovec kostel částečně zrekonstruovala a v roce 2010 byl znovuvysvěcen.

Zříceni kostela sv. Barbory u Všekar

Kostel sv. Barbory u Všekar

Romantická zřícenina hornického a poutního kostela sv. Barbory u Všekar se nachází cca 2 km od severně od Čečovic. Jedná se barokní stavbu na křížovém půdorysu, patrně z let 1717-1724. V obci Všekary může pozorný výletník rozpoznat relikty těžby olověných, stříbrných a zinkových rud, probíhající zde od středověku až do počátku 20. století.

Vodní tvrz Puclice

Vodní tvrz Puclice

Ve středu obce Puclice stojí původně vodní tvrz, kdysi obklopená velkými rybníky a vodním příkopem. Tvrz vybudoval patrně (nejspíše na přelomu 14. a 15. století) Bušek z Bohuchvaldů z Hrádku. K radikální přestavbě dochází koncem 15. století za Šlovických ze Šlovic. Sídlem šlovických zemanů byla tvrz až do konce 17. století, kdy byla koupena a přestavěna na trojkřídlý zámeček Jaroslavem Horou z Ocelovic. Z původní tvrze je dochováno mohutné zdivo a sklepení s pozdně gotickým sedlovým portálem.

Jak se k nám dostanete:

Obce Čěčovice, Všekary a Puclice 
se nacházejí na Domažlicku,
kousek od obcí Staňkov a Holýšov
(ležících na trase mezi Stodem a Horšovským Týnem)