Rekonstrukce stropu ve východním křídle

V r. 2013 jsme jsme zažádali o dotaci u Ministerstva kultury ČR na opravu stropu nad 1. N.P. Záklopový strop byl napaden dřevomorkou, což bylo následkem desetiletého zatékání do zámku v době kdy neměl střechy. Dotaci jsme obdrželi, ale ne na celou opravu, takže co jsme mohli, jsme si udělali sami, za pomoci přátel. Tedy především likvidace napadených částí stropu byla na nás.

Velký dík patří firmě Renovum Staňkov, která opravu prováděla, zde je průběh prací:
„Předpokládali jsme, že bude záklopový strop demontován a naharazen stropem novým. Po obnažení stropních trámů bylo ale na doporučení Mgr. Fouda z Národního památkového ústavu Plzeň vznesen požadavek, aby byly zdravé části stropních trámů pokud možno zachovány. Na základě toho bylo provedeno vyzdravení a následné protézování konců zhlaví trámů. Horní strana byla doplněna plátováním. Zbylé části původních trámů byl otesány a očištěny. Byla provedena sanace zdiva a sanační nátěr veškerého řeziva.“

Záklopový strop v dolním patře prvního pokoje východního křídla byl dokončena v roce 2014. V roce 2015 jsme potom pokračovali renovací stropu v patře. V současné době je naším cílem, aby první pokoj ve východním křídle byl dokončen. Je potřeba obnovit štukovou výzdobu, podlahy a především dát pokoji nová okna.